Có 1 kết quả:

tí lán

1/1

tí lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a basket