Có 1 kết quả:

tí cí qì

1/1

tí cí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

teleprompter