Có 1 kết quả:

chā tú

1/1

chā tú

giản thể

Từ điển phổ thông

minh hoạ

Từ điển Trung-Anh

illustration