Có 1 kết quả:

chā kǒng

1/1

chā kǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jack
(2) socket