Có 1 kết quả:

chā bō guǎng gào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) slot advertisement
(2) interstitial ad
(3) splash ad