Có 1 kết quả:

chā huà

1/1

chā huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

illustration