Có 1 kết quả:

chā xiàn bǎn ㄔㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) power strip
(2) powerboard (with multiple electrical sockets)