Có 1 kết quả:

chā yāo

1/1

chā yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to put one's hands on one's hips