Có 1 kết quả:

chā bǔ

1/1

chā bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

interpolation (mathematics)