Có 1 kết quả:

chā xiāo

1/1

chā xiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bolt (for locking a window, cabinet etc)
(2) (electrical) plug