Có 1 kết quả:

chā suǒ

1/1

chā suǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mortise lock