Có 1 kết quả:

yóng bì

1/1

yóng bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stab