Có 1 kết quả:

wò bié

1/1

wò bié

phồn thể

Từ điển phổ thông

bắt tay

Từ điển Trung-Anh

to shake hands