Có 1 kết quả:

kāi cā

1/1

kāi cā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wipe