Có 1 kết quả:

jiū cuò

1/1

jiū cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to grab wrong
(2) misconception
(3) blunder
(4) howler