Có 1 kết quả:

Jiē xī xiàn

1/1

Jiē xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiexi county in Jieyang 揭陽|揭阳, Guangdong