Có 1 kết quả:

huī chì fāng qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

full of vim

Một số bài thơ có sử dụng