Có 1 kết quả:

huī háo sǎ mò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to wield a writing brush (idiom)