Có 1 kết quả:

huī fā xìng cún chǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

volatile memory