Có 1 kết quả:

chān jiǎ

1/1

chān jiǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dilute
(2) to debase (by mixing with fake material)