Có 1 kết quả:

chān duì

1/1

chān duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mix (different substances together)
(2) to blend