Có 1 kết quả:

chān hé

1/1

chān hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mix together
(2) mixture
(3) blend