Có 1 kết quả:

chān fú

1/1

chān fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lend an arm to support sb