Có 1 kết quả:

chān zá

1/1

chān zá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mix
(2) to blend
(3) to dilute