Có 1 kết quả:

gē bǎn

1/1

gē bǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

kệ, giá

Từ điển Trung-Anh

shelf