Có 1 kết quả:

gē jiǎo wù

1/1

gē jiǎo wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

footrest