Có 1 kết quả:

sǔn yǒu

1/1

sǔn yǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bad friend

Một số bài thơ có sử dụng