Có 1 kết quả:

gǎo bu hǎo

1/1

gǎo bu hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) maybe
(2) perhaps