Có 1 kết quả:

gǎo qián

1/1

gǎo qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get money
(2) to accumulate money