Có 1 kết quả:

gǎo cuò

1/1

gǎo cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mistake
(2) to make a mistake
(3) to blunder
(4) mistaken