Có 1 kết quả:

nuò zhàn

1/1

nuò zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to challenge to battle