Có 1 kết quả:

dā li

1/1

dā li

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 答理[da1 li5]