Có 1 kết quả:

dā chár

1/1

dā chár

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 搭茬[da1 cha2]