Có 1 kết quả:

dā lian

1/1

dā lian

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 褡褳|褡裢[da1 lian5]