Có 1 kết quả:

dā shàn

1/1

dā shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 搭訕|搭讪[da1 shan4]