Có 1 kết quả:

dā zài ㄉㄚ ㄗㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to transport (people, a payload etc)