Có 1 kết quả:

qiǎng xiǎn jiù zāi ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to provide relief during times of emergency and disaster (idiom)