Có 1 kết quả:

bǎi mài

1/1

bǎi mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hawking
(2) street vending