Có 1 kết quả:

bǎi míng

1/1

bǎi míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to show clearly