Có 1 kết quả:

bǎi mǎn

1/1

bǎi mǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to spread over an area