Có 1 kết quả:

bǎi xiàn

1/1

bǎi xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cycloid