Có 1 kết quả:

bǎi sher

1/1

bǎi sher

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) decorative items
(2) ornaments