Có 1 kết quả:

bǎi zào xíng

1/1

bǎi zào xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pose (for a picture)