Có 1 kết quả:

tān wèi

1/1

tān wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vendor's booth