Có 1 kết quả:

tān shòu

1/1

tān shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to set up stall