Có 1 kết quả:

tān dǎng

1/1

tān dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 攤檔|摊档[tan1 dang4]