Có 1 kết quả:

tān dàng

1/1

tān dàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) vendor's stall