Có 1 kết quả:

tān pài

1/1

tān pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distribute proportionately
(2) to share out