Có 1 kết quả:

tān bó hòu měi gǔ yíng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

diluted earnings per share