Có 1 kết quả:

tān qián

1/1

tān qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bear part of the cost